ASBESTSANERING

R3 har bred erfaring med sanering av farlig avfall. Årlig utfører vi ca. 250 oppdrag med sanering av asbest, mugg og sopp og PCB.

 

pil

tjenesten-2.jpg

Om tjenesten

Vi utfører alle typer miljøsanering i.f.m. bygg og anleggskonstruksjoner, herunder asbestsanering.  Asbest forekommer i en rekke produkter,  og ofte i;

 • Rørisolasjon
 • Fyrkjeler
 • Tanker
 • Tak- og fasadeplater
 • Vegger både utvendig og innvendig
 • Maling
 • Vinduskitt
 • Vindusbrett
 • Påstøp
 • Gulvbelegg

Ved arbeider med asbest skiller man på utvendige og innvendige saneringsarbeider med hensyn til utførelse av arbeidene.

Ved innvendig sanering må saneringsområdet avgrenses fra øvrige arealer og det bygges sluser til saneringsområdet og etableres undertrykk, slik at evt. fiber som frigjøres under arbeidene ikke spres til nærliggende områder.

Ved alle arbeider med asbest er krav til verneutstyr, sikkerhetssoner, god informasjon og avfallshåndtering meget viktig. Selv om asbest har vært forbudt å benytte siden slutten av 70-tallet er mengden gjenværende asbest i bygninger fremdeles meget stor.

Tekniske Spesifikasjoner

Spesialutstyr tilbasset det aktuelle produktet eller materialet som inneholder asbest. Verneutstyr for personellet tilpasset det aktuelle materialet som inneholder asbest.

Bruksområder

Innen alle former for rive- og rehabiliteringsarbeider inngår miljøsanering i større eller mindre grad. Ofte kreves det spesielle tiltak både med tanke på arbeidsmiljø og ytre miljø.

 

pdf-2.jpg

TK-01 ASBESTSANERING

R3 Entreprenør

R3 er det nye navnet til Norsk Gjenvinning Entreprenør AS og 13-gruppen AS.

NGE og 13-Gruppen ble samlet i det som nå er R3-konsernet i oktober 2014. Samlet utgjør vi en av de største enhetene i Norge innenfor miljørådgivning, riving, miljøsanering, betongsaging og kjerneboring. Vi utfører prosjekter over hele landet og er representert med kontorer i Oslo, Drammen, Skien og Rudshøgda.

Siden 90-tallet har selskapet vært pådrivere for utvikling av regelverk, standarder og beste praksis knyttet til arbeidsmiljø, forurensing og materialgjenvinning i bransjen. Vi prioriterer alltid sikkerhet først, og legger stor vekt på målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Vi er dedikert til å levere i henhold til våre kunders forventninger, og i samsvar med våre interne kvalitetskrav og offentlige krav og forskrifter.

Kontakt oss

R3 leverer og formidler tjenester over hele landet. Ta gjerne kontakt!

 

r3 logo hvit

 • E: post@r3.no
 • T: 23 03 53 50
 • F: 23 03 53 60
 • Kontor Oslo
 • Østre Akers vei 219
 • 0976 Oslo
 • Kontor Drammen
 • Rosenkrantzgate 61
 • 3018 Drammen
 • Kontor Rudshøgda
 • Stolvstadvegen 8
 • 2360 Rudshøgda

E: post@r3.no
T: 23 03 53 50
F: 23 03 53 60

Kontor Oslo
Østre Akers vei 219, 0976 Oslo

Kontor Drammen
Rosenkrantzgate 61, 3018 Drammen

Kontor Rudshøgda
Stolvstadvegen 8, 2360 Rudshøgda

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.